Mứt hạt bàng

Mứt hạt bàng - đặc sản của Côn Đảo Bàng cây rừng Côn Đảo, lá và quả to. Con người Dao "thu hoạch" phơi bày...