Côn Đảo được đặt cách như vùng đặc biệt

rung

Xây dựng Bộ Tài chính hướng dẫn thông tư về ưu đãi thuế đối với huyện Côn Đảo; xây dựng, thành lập các cửa hàng miễn thuế, thủ tục bán cho khách du lịch là người nước ngoài, người nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam ra Côn Đảo.

Trước đó, ngày 22/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 32/2013 / QĐ-TTg về một số cơ chế ưu đãi đối với huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

>>> bí quyết du lịch côn đảo

Ưu đãi về thuế và đất đai

Theo dự thảo, các dự án của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư vào Côn Đảo thuế TNDN ưu đãi áp dụng đối với vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Các dự án của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư vào Côn Đảo thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu áp dụng cho các khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội – đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, Luật thuế, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn .

rung

Các dự án đầu tư tại Côn Đảo miễn ưu đãi và giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước với giá ưu đãi áp dụng đối với: Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc dịp đặc biệt; Dự án đầu tư trong các lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – trong khó khăn xã hội đặc biệt (đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực hoặc ưu đãi đặc biệt để khuyến khích đầu tư), như pháp luật quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc áp dụng các văn bản quy định về lãi suất ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được áp dụng theo hai giai đoạn: trước khi 2014/01/07 và 2014/01/07 ngày trở đi, với nghị định nội dung và hướng dẫn khác nhau.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cư (do nước ngoài cấp) hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh sân bay Côn Đảo thực tế, theo các quy định về bồi hoàn cho những trường hợp này.

>>> Sẽ có thêm hai hãng hàng không mới ra đời

Cửa hàng thành lập, bán hàng miễn thuế

Việc xây dựng, thành lập các cửa hàng miễn thuế tại Côn Đảo được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh hàng miễn thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế; Thông tư số 148/2013 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cửa hàng kinh doanh bán hàng là thuế bán hàng miễn thuế nhập khẩu được miễn cho khách du lịch là người nước ngoài, hộ chiếu nước ngoài Việt Nam đến Côn Đảo mỗi giá trị dưới 500.000 đồng / người / ngày.

Thủ tục bán hàng miễn thuế được thực hiện như đối với việc nhập cảnh, trừ một số nội dung không áp dụng, bao gồm cả thẻ nội trú – nội trú Pass, tài liệu du lịch, nhập dữ liệu vào dữ liệu chuyến bay (máy bay), ngày bay (date) được ghi trên thẻ lên máy bay ( Thẻ lên máy bay) hoặc ngày khởi hành của xe.

Xem thêm: tin tức